Helbredsmæssig køretest

Har du været hos lægen og er blevet sendt videre til en køretest, så lad mig hjælpe dig med forberedelserne, så du er klædt godt på, inden du skal ud og køre testen.

Fra du fylder 70 år skal du jævnligt have fornyet dit kørekort.

Det sker i første omgang ved at du går til din egen læge, der via forskellige undersøgelser vurderer om du skal have fornyet dit kørekort.

Hvis lægen er i tvivl, om hvorvidt du fortsat er egnet til at køre bil, laver han en lægeerklæring. Den sender han til embedslægen, som beder politiet indkalde til en vejledende helbredsmæssig køretest. Inden du møder op til testen, er det en god ide at kontakte en kørelærer og sammen med ham tage et par køretimer, for lige at genopfriske de mange regler i trafikken.

dit kørekort

Fornyelse af kørekort

Nye kørekort regler pr. 1. marts 2015

For de fleste ældre gælder, at deres kørekort fortsat skal fornys, når de bliver 70 år. Der ændres altså ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på kørekortet. Du skal derfor fortsat forny dit kørekort, når det udløber. Det nye er, at den første fornyelse nu kan strække sig frem din 75 års fødselsdag, og at der som udgangspunkt ikke skal afleveres en lægeerklæring ved denne fornyelse. Fra du er 75 til du er 79 år kan kørekortet fornys med en lægeattest og med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen. Fra du er 80 år kan kørekortet fornys med lægeattest og med en gyldighedsperiode på 1 år ad gangen.

Ifølge de nye kørekort regler fra 1. marts 2015 skal du stadig have fornyet dit kørekort når du fylder 70, dog kan du nu få det fornyet uden en lægeerklæring frem til du fylder 75 år. Derefter skal du hvert andet år, indtil du fylder 80 år, en tur til lægen og have en lægeerklæring med for at få det fornyet igen. Og efter de 80 år skal du til lægen hvert år for at få det fornyet.

Klik her og se Sikker Trafiks gode råd til ældre bilister

Lægens vurdering

Det er din egen læge som vurderer, om dit kørekort kan fornys. Lægen undersøger bl.a. syn, hørelse og bevægelighed. Desuden foretager lægen en såkaldt mini-demenstest.

Mini-demenstest

Mini-demenstesten er en del af den obligatoriske lægeundersøgelse. Testen kan hjælpe lægen med at vurdere, om du viser tegn på demens. Målet med testen er ikke at få ældre væk fra vejene. Målet er alene, at få fjernet de få, der udgør en sikkerhedsrisiko i trafikken. Du skal derfor ikke være nervøs for testen, da langt de fleste klarer den uden problemer.

Test i tre dele
  1. Du skal udfylde forsiden af blanketten med bl.a. dit navn og datoen, mens enten lægen eller lægesekretæren er til stede.
  2. Lægen tester din korttidshukommelse ved at nævne tre ord, som han beder dig om at huske. Ordene kan for eksempel være "stol – cykel – jordbær". Så afleder lægen din opmærksomhed ved f.eks. at bede dig om at lave et regnestykke, hvor du skal trække tallet syv fra tallet 100 og derefter trække syv fra igen. Bagefter beder han dig nævne de tre ord fra tidligere.
  3. Lægen tester din rum- og retningssans ved at bede dig tegne en urskive med tal på. Derefter beder han dig sætte viserne på bestemt klokkeslæt, som f.eks. ti minutter over to.  

Lægens efterfølgende vurdering er en helhedsvurdering af det samlede indtryk, herunder din egen dømmekraft og indsigt i egen situation. Dine øvrige helbredsforhold og medicinering indgår også.

  1. Hvis lægen ikke har nogen bemærkninger,kan du nu gå til Borgerservice med din lægeattest og et billede, og få kørekortet fornyet.
  2. Hvis lægen anbefaler, at du ikke kører bil mere, og kan du ikke få fornyet dit kørekortet.
  3. Hvis lægen er i tvivl sender han sagen videre til embedslægen.
Hvis lægen er i tvivl

Er lægen i tvivl, om hvorvidt du fortsat er egnet til at køre bil, laver han en lægeerklæring. Den sender han til embedslægen, som beder politiet indkalde til en vejledende helbredsmæssig køretest. Testen varer omkring en halv time og består af en køretur i blandet trafik. Der er ingen teoriprøve.

Resultat af vejledende helbredsmæssige køretest:
  1. Kørekortet fornys. Der kan eventuelt være særlige krav, som f.eks. at du skal køre med briller.
  2. Kørekortet fornys ikke, før en kontrollerende køreprøve er bestået. En kontrollerende køreprøve er en almindelig køre- og teoriprøve.
  3. Kørekortet inddrages.