Særlig Køreundervisning ved kørselsforbud

Pris 5.800 kr. + prøvegebyr til politiet på 890 kr.

Du kan risikere få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første 3 år, efter du første gang tog dit kørekort.

Et kørselsforbud betyder, at dit kørekort bliver inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet. Inden du kan få førerretten tilbage, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, skal du først gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Du kan ikke begynde på den særlige køreundervisning, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud, det vil sige når du har afleveret dit kørekort til politiet.

Kørselsforbud

Du får først dit kørekort tilbage, når du har gennemgået særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, og bestået den kontrollerende teori og køreprøve.

Særlig køreundervisning kræver:

Særlig køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til den pågældende kategori og omhandler 

  • Trafikantadfærd         
  • Grundregler for kørsel
  • Manøvrer på vej
  • Særlige risikoforhold

-     8 teorilektioner á 45 minutter i teorilokalet

-     8 kørelektioner á 45 minutter (øvelseskørsel)

-     Teoriprøve og køreprøve

Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Du skal være opmærksom på, at hvis du i køreuddannelsesperioden er fraværende i mere end 3 måneder, skal du starte forfra på undervisningen.

Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du først gennemgå et Alkohol og Trafik kursus, og derefter deltage i særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende teori og køreprøve.
Vi kan desværre ikke tilbyde Alkohol og trafik kurset her.