Ved kørselsforbud bliver førerretten inddraget og du skal aflevere dit kørekort.

Hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du har fået dit kørekort, kan du risikere at få et kørselsforbud. 
Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.
Inden du kan få førerretten igen, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et alkohol, narko og trafik kursus (ANT-kursus).

ANT-kurset skal gennemføres før du kan ansøge om at komme til en ny kontrollerende køreprøve. Kursusbeviset skal vedlægges ansøgningen.
Kurset udbydes af regionerne, og du kan tilmelde dig eller læse mere om det på regionernes hjemmeside.

Du kan ikke starte på den særlige køreundervisning, før du har fået en endelig afgørelse om kørselsforbud.


Særlig køreundervisning strækker sig over mindst 8 undervisningsdage, og består af:

  • mindst 8 lektioner i teori af mindst 45 minutters varighed og
  • mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) af mindst 45 minutters varighed.

Prisen for særlig køreundervisning inklusiv køreprøve er 8.000 kr. + et prøvegebyr til politiet på 890 kr.

særlig køreundervisning