Trailerkørekort  - kategori BE
Pris trailerkort:    4.300 kr.

        + 280 kr. i gebyr til politiet.

        I alt 4.580 kr.  

Nu i bil med automatgear, så bliver det ikke lettere at tage trailerkort.

Starter nye teorihold løbende.

Teori i Sejet og på din egne pc hjemme.
Jeg har kun efter aftale også køretimer efter normal arbejdstid.

Husk du skal have lavet en lægeerklæring.


Den lovpligtige pakke til B/E kørekort indeholder:

4 teori lektioner + 6 kørelektioner + én køreprøve.
En lektion er 45 minutter.
Ekstra lektioner koster 550 kr./lektion

Personbil Kørekort   -  kategori B

Næste hold start:       04. marts - stadig ledige pladser

Alle der tager kørekort skal i følge loven have mindst:
 • 29 teorilektioner 
 • 4 lektioner i bil på manøvrebane
 • 4 lektioner i køreteknik på glatbane
 • 16 lektioner i kørsel på vej
 • (Husk det er ikke alle, der kan nøjes med de 16 kørelektioner)
Pakkeprisen for dette er 14.500 kr.

Derudover kommer der udgifter til:
 • Prøvegebyr til politiet på 600 kr.
 • Førstehjælpsbevis til ca. 500 kr.
 • Pasfoto ca. 100 kr.
 • Lægeerklæring fra dine egen læge ca. 500 kr.
 • Leje af skolevogn til køreprøven 600 kr

Evt. ekstra kørelektioner 600 kr pr. lektion

1 lektion er på 45 minutter.

Betalingen foregår i to rater:

 1. rate er halvdelen af ” pakkeprisen” i alt 7.000 kr. der betales senest 1 uge efter holdstart.
 2. rate er halvdelen af “pakkeprisen”, + leje af skolevogn til køreprøven i alt 7.500 kr, der betales senest 1 måned efter holdstart

Evt. ekstra køretimer skal betales løbende, og alt skal være betalt inden køreprøven.


Har du mistet dit kørekort?

Ring til mig, og lad os få en snak om, hvordan du får dit kørekort igen.

Øv teori hjemme, når du selv har tid.

Undervisningen starter med at vi mødes, og du får instruktion og kode til internettet. Så kan du sidde hjemme hos dig selv og øve teoriundervisning/prøver, når du har tid og lyst.
Koden gælder i 3 måneder.
Hvis du er logget rigtigt ind, kan jeg følge dine resultater her hjemme fra min pc, og jeg kan gennem telefonen råde og hjælpe dig så ofte du har brug for det.

Vi prøver at planlægger vi køretimerne efter hvornår du har tid, så du ikke skal tage alt for meget fri fra arbejde/skole.

Pris på generhvervelse.

Prisen for en "generhvervelsespakke" er typisk 2.800 kr. for undervisning, kode, 2 kørelektioner og én køreprøve. En lektion er 45 minutter.

Du betaler et depositum på 800 kr. første gang vi mødes, og restbeløbet inden du skal til køreprøve.

Derudover skal du betale et prøvegebyr til politiet på 890 kr. hos borgerservice.
Hvis du dumper og skal have ekstra kørelektioner, så koster det 550 kr. pr. lektion + et nyt prøvegebyr.

Betinget frakendelse

Hvis du er blevet betinget frakendt dit kørekort for overtrædelse af loven om spiritus eller hastighed, skal du ikke aflevere dit kørekort med det samme. men du skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve inden for en bestemt tidsramme. Inden du aflægger den kontrollerende prøve (teori- eller praktisk prøve),skal du før hver af prøverne aflevere dit kørekort til den prøvesagkyndige, og hvis du ikke består prøven inddrages dette, til du har bestået både den teoretiske prøve og den praktiske prøve.

Teoriprøven

En normal teoriprøve er med 25 diasbilleder, hvor du max. må have 5 fejl. Har du ikke fået undervisning i, hvordan du skal besvare spørgsmålene til diasbillederne, har du praktisk talt ikke har en chance for at bestå teoriprøven. Jeg anbefaler derfor, at du øver dig derhjemme ved hjælp af programmet "Teoriundervisning.dk ", som du med fordel kan købe koden til igennem mig, så har du de bedste chancer for at  bestå teoriprøven første gang. Start gerne i god tid, så du stille og roligt kan arbejde dig igennem de forskellige prøver og blive fortrolig med materialet.

Køreprøven

Den praktiske prøve skal foregå i min skolevogn, som jeg stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter. Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr. Jeg anbefaler derfor, at du får mindst 2 kørelektioner sammen med mig, før du går op til den praktiske køreprøve.

Ring til mig og få en uforpligtende snak på telefon 28 10 26 84.

Vogntoget ved Boller slot

Ødorf Køreskole - Sejet Bygade 34 - 8700 Horsens  - mail: odorf@pc.dk  - tlf. 28 10 26 84 - (cvr nr. 2895 6576)